Soutěžní pravidla TALENT AWARDS v kategorií  –  Capoeira 

Vymezení pojmu – soutěžní označení : Capoeira

Pořadatelem 13. ročníku mezinárodní a celostátní soutěže v ČR a pro Slovensko TALENT AWARDS je prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová pod záštitou Profesionální školy orientálního tance Muna.

1. Soutěž je určena pro věkové kategorie:

1.a Junioři: do 18ti let ( dívky a chlapci) - se zdravotní způsobilosti

1.b Senioři: 18let - neomezeně ( ženy a muži) - se zdravotní způsobilosti

2. Soutěžní kategorie Capoeira v TALENT AWARDS – výběr z:

2.a Nejhezčí podání hry založené na improvizaci (tancem, akrobacií a netradičním bojem)

2.b  Prezentace bodu 2.a na živý hudební doprovod

2.c Prezentace bodu 2.a na reprodukovanou hudbu určenou pro Capoeiru.

Upozornění: Za účastníky soutěže nenese zodpovědnost pořadatel soutěže za možnost vzniklých úrazů při soutěži mezi soupeři svou neopatrností. Každý soutěžící zodpovídá i svým zdravotním stavem sám za sebe!

3. Kritéria: Capoeira –  možná pouze 1. z kritérií prezentace:

3.a duo/ dvojice

3.b skupinově ( maximálně 8.osob ve skupině)

4. Účast soutěžících rozdělená dle pozice:

4.a  amatér/ kursista/ rekreačně (minimální pokročilost -půlroku / 6.měsíců tréninku v daném oboru)

4.b  profesionál / trenér, který učí / prezentuje se na veřejnosti v rámci Capoeira.

5. Účastníci soutěže doplní prohlášení, ve kterém uvedou formu Capoeiry, kterou provozují. Nepravdivě uvedené údaje či zatajení profesionálního provozování Capoeiry v rubrice pro amatéry spadají pod soutěžní disciplinární řízení TALENT AWARDS v článku 12. soutěžních pravidel. Dané prohlášení zašlete společně v e-mailu včetně soutěžní přihlášky.

6. Výše startovného v kategorii Capoeira v TALENT AWARDS:

6.a Junioři do 18ti let 250,-KČ

6.b Senioři 18let - neomezeně 250,-KČ

6.c Přihlásí-li se celá skupina, každá osoba platí startovné samostatně ve výši 250,-KČ/ osobu.

6.d Účastník soutěže, který se přihlásí do více kategorií jiných sportů, tanců či uměleckých disciplín v rámci soutěže TALENT AWARDS – platí za každou kategorii startovné zvlášť.

7.   Způsob platby: Na účet: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33/ 969, 114 07. Číslo účtu: 51–1854540267/0100 Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1701000000511854540267 BIC ( SWIFT address) – KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol Vaše číslo telefonu, které zadáte do soutěžní přihlášky. Částka musí být připsaná na účet nejpozději do 04.02.2020. Pozdější platby nebudou brány v potaz a tím nevzniká účastníkovi nárok na zařazení do soutěže.

Nezasílejte startovné dříve než vám bude potvrzeno příjetí přihlášky naší stranou!

8.  Registrace a přihlášení:

8.a vyplněním přihlášky ve Vámi vybrané soutěžní kategorii včetně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pouze v rámci soutěže TALENT AWARDS a s tím

spojenými nabídkami pro Vaše uplatnění v oboru. Odesláním přihlášky se rozumí, že souhlasíte s pravidly soutěže.

8.b jejím odesláním na náš e-mail: info@talentawards.eu

8.c     pokud se věnujete Capoeiře profesionálně – vyplníte prohlášení, které zašlete na e-mail pořadatele soutěže: info@talentawards.eu  nejpozději do 31.01.2020 -(včetně do 23:59 minut). Později zaslané přihlášky nebudou brány v potaz a nebudou zařazeny do soutěže. V případě, že nevyplníte prohlášení, platí, že se věnujete danému oboru amatérsky. Porušení pravidel či utajení pravdivých faktů vede k disciplinárnímu řízení viz. článek 11.                 

8.d  vyčkáte na potvrzení na Váš mail stranou pořadatele TALENT AWARDS

8.e  uhradíte startovné na účet uvedený v článku 7. soutěžních pravidel.

8.f  budete očekávat mailem informace od pořadatele (termín soutěžního konkurzu, místo a čas konání, důležité organizační informace).

9. Dle počtu přihlášených účastníků v soutěži TALENT AWARDS se bude realizovat konkrétní soutěžní disciplína. Minimální počet soutěžících ve výběrovém řízení by měl činit alespoň 10. soutěžících.

10. Pořadatel soutěže TALENT AWARDS si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit. Vymáhání výherních cen právní cestou je vyloučené. Pořadatel na galavečeru předá výhercům soutěžní ceny, které budou do soutěže poskytnuty pořadatelem, partnery a sponzory.

11. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže (předkola i finálního kola) diskvalifikovat účastníka soutěže, který porušuje pravidla soutěže nebo poškozuje jméno soutěže, pořadatele, partnerů či sponzorů. Dále pořadatel soutěže TALENT AWARDS je oprávněn v rámci disciplinárního řízení soutěže pokutovat účastníka soutěže v hodnotě 2.000,-KČ pokud uvede soutěžící nepravdivý údaj, že se Capoeiře věnuje amatérsky a přitom se Capoeiře věnuje profesionálně či živností v době podpisu prohlášení a do doby ukončení posledního soutěžního kola, ve kterém účastník soutěže prospěl.

12. Přesná místa konání soutěžních předkol a finálního kola - galavečera Vám budou oznámená prostřednictvím e-mailu. Místo konání finálního kola - galavečera soutěže bude též oznámeno na webových stránkách www.talentawards.eu

13. Podmínkou vstupu účastníka do finálního kola je úspěšné absolvování všech předchozích soutěžních předkol.

14. Soutěže se nesmí zúčastnit pořadatel a zaštiťující organizace soutěže TALENT AWARDS s mezinárodní působností. Dále organizační tým soutěže.

15. V soutěži jsou posuzovány a klasifikovány:

15.a umělecký dojem

15.b technický dojem

15.c zábavnost podání výkonu vůči zvolené hudby na soutěži

16. Pořadatel soutěže nepřipravuje účastníky soutěže na soutěžní disciplíny. Soutěž TALENT AWARDS je v režii spolupráce soutěžního účastníka a jeho trenéra školy, kde se vzdělává nebo školu, kterou soutěžící vede či prezentuje v rámci soutěže.

17. Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (startovné - hradí si každý účastník z vlastních nákladů, u skupin předávají účastníci startovné vedoucímu formace, cestovné, strava, ubytování aj.) jsou plně v režií soutěžících.

18. Soutěžní předkola jsou NEVEŘEJNÁ a budou probíhat formou výběrového konkurzu na základě splnění článku 15. v soutěžních pravidlech TALENT AWARDS. Soutěžící bude zařazený do soutěže na základě soutěžních pravidel výše uvedených. Dále splní platební podmínky – startovné. V případě, že se věnuje danému oboru profesionálně viz.varianty v článku 4. (4.a až 4.b) výše uvedené, doplní prohlášení a zašle jej na e-mail pořadatele uvedeném v bodě 8.c a nakonec se zúčastní soutěže.

19. Soutěžní neveřejná předkola budou regulérně hodnocena porotou složenou vždy z profesionálů z daného oboru a kolegiálních oborů vždy s patřičným profesním vzděláním. Porota bude složena zčásti i z amatérsky zasedajícího komisaře. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

20. Finální VEŘEJNÉ soutěžní kolo – galavečer bude probíhat již z vybraných účastníků soutěže, kteří úspěšně absolvovali všechna soutěžní předkola dle počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých disciplínách. Soutěžící, kteří postoupí do finálního kola musí splňovat soutěžní kritéria vyhlášená pořadatelem soutěže TALENT AWARDS, která jsou obsažená v soutěžních pravidlech v článcích 1 až 21 a v poslední řadě důležitý bod, v soutěži nesmí společně ve stejné kategorii soutěžit amatéři a profesionálové – každá kategorie je rozdělená samostatně viz. článek 4. (4.a až 4.b). Z každé kategorie na galavečeru vítězové/skupiny budou náležitě oceněni věcnými dary, ale i mediální propagaci včetně jejich osoby nebo školy, ve které se vzdělávají či kterou zastupují. V rámci vítězství v soutěži Talent Awards, pořadatel bude nabízet účast vítězů na různých společenských akcích, prezentacích či účast na sportovních soutěžích a programech.

21. Soutěžní veřejná – finální  kola budou již přístupná veřejnosti, kde soutěžící budou nominováni.

TOPlist