Soutěžní pravidla TALENT AWARDS v kategorii fotografické - Krajina 

Vymezení pojmu – soutěžní označení : Foto krajina

Pořadatelem 13. ročníku mezinárodní a celostátní soutěže v ČR a pro Slovensko TALENT AWARDS je prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová pod záštitou Profesionální školy orientálního tance Muna.

1. Soutěž je určena pro věkové kategorie:

1.a  10 - 18 let

1.b  Od dovršení 18ti let - neomezeně

2. Soutěž je určena pro pohlaví:2.a     Muži a ženy

3. Soutěžní kategorie Foto krajina v TALENT AWARDS – všechny věkové kategorie:

3.a  Povinný foto příběh krajiny. 2 až 5 fotografií na téma krajina. Formát 10x15 lesklý povrch. Černobílé či barevné. Zakázané jsou jakékoliv formy fotomontáží a koláží!

4. Účast soutěžících rozdělená  dle pozice:

4.a  amatér/ kursista/ fotograf rekreačně.

4.b  profesionál, který provozuje fotografování jako živnost.

5. Účastníci soutěže podepíši prohlášení, ve kterém uvedou formu fotografování, kterou provozují amatér či profesionál. Nepravdivě uvedené údaje či zatajení profesionálního provozování fotografování v rubrice pro amatéry spadají pod soutěžní disciplinární řízení TALENT AWARDS v článku 12. soutěžních pravidel. Dané fotografie, prohlášení zašlete společně se soutěžní přihláškou a s prohlášením o autorství díla -fotografií.

6. Výše startovného v kategorii Foto krajina v TALENT AWARDS: 

6.a  všechny věkové kategorie 250,-KČ

6.b  Účastník soutěže, který se přihlásí do více kategorií jiných foto disciplín, sportů či tanců v rámci soutěže TALENT AWARDS – platí za každou kategorii startovné zvlášť.

7. Účastník soutěže musí být autorem přihlášených fotografií, vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva a je zodpovědný za veškeré právní požadavky způsobené uveřejněním jím přihlášené fotografie. Prohlášení za autorské právo fotografie, účastník soutěže podepíše a odešle elektronickou poštou s ostatními soutěžními dokumenty. U neplnoletých soutěžících nesou veškerou právní odpovědnost za své svěřence rodiče, kteří vše stvrdí svým podpisem na přihlášce.

8. Způsob platby startovného: Na účet: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33/ 969, 114 07. Číslo účtu: 51–1854540267/0100 Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1701000000511854540267 BIC ( SWIFT address) – KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol Vaše číslo telefonu, které zadáte do soutěžní přihlášky. Částka musí být připsaná na účet nejpozději do 04.02.2020. Pozdější platby nebudou brány v potaz a tím nevzniká účastníkovi nárok na zařazení do soutěže. Nezasílejte startovné dříve než vám bude potvrzeno příjetí přihlášky naší stranou!

9. Registrace a přihlášení:

9.a  Odesláním přihlášky na e-mail pořadatele soutěže: info@talentawards.eu

9.b  vyplněním přihlášky v soutěžní disciplíně Foto krajina včetně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pouze v rámci soutěže TALENT AWARDS a s tím spojenými nabídkami pro Vaše uplatnění v oboru. Dále podepsané prohlášení, že máte autorská práva na Vámi poskytnuté fotografie do soutěže a že jste odpovědni za veškeré právní požadavky způsobenými uveřejněním Vašich prezentovaných fotografií v soutěži. Samozřejmostí je zaslání soutěžních fotografií. Pokud se věnujete fotografování profesionálně – vyplníte a podepíšete prohlášení, které též zašlete elektronickou poštou s ostatními dokumenty. Odesláním soutěžních dokumentů se rozumí, že souhlasíte s pravidly soutěže. U neplnoletých soutěžících, přihlášku podepíši rodiče!

9.c  Veškeré soutěžní dokumenty zašlete na náš e-mail: info@talentawards.eu   Elektronická forma je prototypem smlouvy, zasílejte nejpozději do 31.01.2020. Po tomto datu nebudou přihlášky a prohlášení zařazená do soutěže. V případě, že nevyplníte prohlášení, platí, že se věnujete danému oboru amatérsky. Porušení pravidel či utajení pravdivých faktů vede k disciplinárnímu řízení viz. článek 12.

9.d  vyčkáte na potvrzení na Váš mail stranou pořadatele TALENT AWARDS

9.e  uhradíte startovné na účet uvedený v článku 8. soutěžních pravidel.

9.f  budete očekávat mailem informace od pořadatele (důležité organizační informace). Zasílání přihlášek maximálně do 31.01.2020 - (včetně do 23:59 minut). Později zaslané přihlášky nebudou brány v potaz a nebudou zařazeny do soutěže.

10. Dle počtu přihlášených účastníků v soutěži TALENT AWARDS se bude realizovat konkrétní soutěžní disciplína. Minimální počet soutěžících ve výběrovém řízení by měl být alespoň 10.účastníků soutěže v disciplíně Foto krajina.

11. Pořadatel soutěže TALENT AWARDS si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit. Vymáhání výherních cen právní cestou je vyloučené. Pořadatel na galavečeru předá výhercům soutěžní ceny, které budou do soutěže poskytnuty pořadatelem, partnery a sponzory.

12. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže (předkola i finálního kola) diskvalifikovat účastníka soutěže, který porušuje pravidla soutěže nebo poškozuje jméno soutěže, pořadatele, partnerů či sponzorů. Dále pořadatel soutěže TALENT AWARDS je oprávněn v rámci disciplinárního řízení soutěže pokutovat účastníka soutěže v hodnotě 2.000,-KČ pokud uvede soutěžící nepravdivý údaj, že se fotografování věnuje amatérsky a přitom se mu věnuje profesionálně živností v době podpisu prohlášení a do doby ukončení posledního soutěžního kola, ve které účastník soutěže prospěl. Dále účastník soutěže nese kromě pokuty 2.000,-KČ právní důsledky, pokud by uvedl nepravdivý údaj do prohlášení o autorství fotografií a převzal autorství fotografií na sebe, přičemž autorem by byl někdo jiný.

13. Přesná místa konání soutěžních předkol a finálního kola Vám budou oznámená prostřednictvím e-mailu. Místo konání finálního kola - galavečera soutěže bude též oznámeno na webových stránkách www.talentawards.eu

14. Podmínkou vstupu účastníka soutěže do finálního kola je úspěšné absolvování všech předchozích soutěžních předkol.

15. Soutěže se nesmí zúčastnit  –  pořadatel a zaštiťující organizace soutěže TALENT AWARDS s mezinárodní působností. Dále organizační tým soutěže.

16. V soutěži jsou posuzovány a klasifikovány:

16.a kreativita

16.b fotografická kvalita

17. Pořadatel soutěže nepřipravuje účastníky soutěže na žádné fotografické disciplíny. Soutěž TALENT AWARDS je v režii spolupráce soutěžního účastníka a jeho pedagoga/lektora školy, kde se vzdělává či školu, kterou soutěžící zastupuje nebo prezentuje v soutěži.

18. Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (startovné - hradí si každý účastník z vlastních nákladů, u skupin předávají účastníci startovné vedoucímu formace, cestovné, strava, ubytování aj.) jsou plně v režií soutěžících v rámci soutěžního meetingu.

19. Soutěžní předkola jsou NEVEŘEJNÁ a budou probíhat formou výběrového konkurzu na základě splnění článku 16. v soutěžních pravidlech TALENT AWARDS. Soutěžící bude zařazený do soutěže na základě věkové kategorie viz. článek 1 v soutěžních pravidlech výše uvedených. Dále splní platební podmínky – startovné. V případě, že se věnuje danému oboru profesionálně viz.varianty v článku 4. (4.a až 4.b) výše uvedené, podepíše prohlášení o profesionálním provozování v oboru a dále podepíše prohlášení o autorství fotografií a zašle vše včetně fotografií na elektronickou adresu uvedenou v bodě 9.c .

20. Soutěžní neveřejná předkola budou regulérně hodnocena porotou složenou vždy z profesionálů z daného oboru a kolegiálních oborů. Porota bude složena zčásti i z amatérsky zasedajícího komisaře. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

21. Finální VEŘEJNÉ soutěžní kolo – galavečer bude probíhat již z vybraných účastníků soutěže, kteří úspěšně absolvovali všechna soutěžní předkola dle počtu přihlášených soutěžících v disciplíně Foto krajina. Soutěžící, kteří postoupí do finálního kola musí splňovat soutěžní kritéria vyhlášená pořadatelem soutěže TALENT AWARDS, která jsou obsažená v soutěžních pravidlech v článcích 1 až 22 dle příslušného věku a v poslední řadě důležitý bod, v soutěži nesmí společně ve stejné kategorii soutěžit amatéři a profesionálové – každá kategorie je rozdělená samostatně viz. článek 4. (4.a až 4.b) Soutěžící musí podepsat prohlášení, pokud se fotografování věnuje profesionálně a  autorské prohlášení na poskytnuté fotografie do soutěže. Dále soutěžící musí splnit kritéria uvedená v článku 16. Z každé kategorie vítězové na galavečeru budou náležitě oceněni věcnými dary, ale i mediální propagaci včetně školy, ve které se vzdělávají či školu, kterou zastupují. Poskytnuté fotografie do soutěže jsou nevratné! V rámci vítězství v soutěži Talent Awards, pořadatel bude nabízet účast vítězů na různých společenských akcích a prezentacích.

22. Soutěžní veřejná – finální kola budou již přístupná veřejnosti. Zde budou soutěžící nominováni.

TOPlist