Soutěžní pravidla TALENT AWARDS v kategorii Salsy   

Vymezení pojmu – soutěžní označení : SALSA

Pořadatelem 13.ročníku mezinárodní a celostátní soutěže v ČR a pro Slovensko TALENT AWARDS je prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová pod záštitou Profesionální školy orientálního tance Muna.

1. Soutěž je určena pro věkové kategorie:

1.a 18 od dovršení – 35 let ( Dospělí junioři)

1.b 35 od dovršení – 55 let ( Dospělí – senioři)

1.c 55 od dovršení – neomezeně se zdravotní způsobilostí ( Dospělí Advanced)

2. Soutěž je určena pro pohlaví:

2.a Dospělí junioři ( muži a ženy)

2.b Dospělí senioři (muži a ženy)

2.c Dospělí advanced (muži a ženy)

3. Soutěžní kategorie SALSA v TALENT AWARDS – všechny věkové kategorie:   

3.a Kubánská/Miami, Casino Rueda, New York, L.A., Kolumbijská, Shines - Povinný je 1. styl ze 7. nabízených.

4. Kritéria: Taneční formace:

4.a duo – v páru (muž a žena),

4.b skupinové ( muži a ženy) (Maximum 8.osob ve skupině)

4.c mužská formace skupinový tanec – především možná u Kubánského a Miami stylu salsy. (Maximum 8.osob ve skupině)

5. Účast soutěžících rozdělená dle pozice:

5.a amatér/ kursista/ tanec rekreačně (minimální pokročilost -půlroku tance / 6.měsíců tance v daném oboru)     

5.b profesionál, který učí a vystupuje na veřejnosti v rámci Salsy

5.c profesionál, který se zabývá Salsou pouze vystupováním na veřejnosti a neučí Salsu.

6. Účastníci soutěže doplní prohlášení, ve kterém uvedou formu Salsy, kterou provozují. Nepravdivě uvedené údaje či zatajení profesionálního provozování Salsy v rubrice pro amatéry spadají pod soutěžní disciplinární řízení TALENT AWARDS v článku 13. soutěžních pravidel. Dané prohlášení zašlete společně v e-mailu včetně soutěžní přihlášky.

7. Výše startovného v kategorii Salsa v TALENT AWARDS:

7.a Pro všechny věkové kategorie uvedené v článku 2. (2.a až 2.c) 250,-KČ

7.b Účastník soutěže, který se přihlásí do více kategorií jiných sportů, tanců či uměleckých disciplín v rámci soutěže TALENT AWARDS – platí za každou kategorii startovné zvlášť.

7.c  Každá osoba z páru hradí příslušný poplatek samostatně za sebe!

8. Způsob platby: Na účet: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33/ 969, 114 07. Číslo účtu: 51–1854540267/0100 Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1701000000511854540267 BIC ( SWIFT address) – KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol Vaše číslo telefonu, které zadáte do soutěžní přihlášky. Částka musí být připsaná na účet nejpozději do 04.02.2020. Pozdější platby nebudou brány v potaz a tím nevzniká účastníkovi nárok na zařazení do soutěže.

Nezasílejte startovné dříve než vám bude potvrzeno příjetí přihlášky naší stranou!

9. Registrace a přihlášení:

9.a  vyplněním přihlášky ve Vámi 1. vybrané soutěžní kategorii včetně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pouze v rámci soutěže TALENT AWARDS a s tím spojenými nabídkami pro Vaše uplatnění v oboru. Odesláním přihlášky se rozumí, že souhlasíte s pravidly soutěže.

9.b  jejím odesláním na náš e-mail: info@talentawards.eu

9.c  pokud se věnujete tanci profesionálně – vyplníte prohlášení, které zašlete na e-mail pořadatele soutěže: info@talentawards.eu  nejpozději do 31.01.2020 – (včetně do 23:59 minut). Později zaslané přihlášky nebudou brány v potaz a nebudou zařazeny do soutěže. V případě, že nevyplníte prohlášení, platí, že se věnujete danému oboru amatérsky. Porušení pravidel či utajení pravdivých faktů vede k disciplinárnímu řízení viz. článek 13.

9.d  vyčkáte na potvrzení na Váš mail stranou pořadatele TALENT AWARDS

9.e  uhradíte startovné na účet uvedený v článku 8. soutěžních pravidel.

9.f  budete očekávat mailem informace od pořadatele (termín soutěžního konkurzu, místo a čas konání, důležité organizační informace).

10. Účastníci soutěže si přinesou vlastní hudbu na vlastní CD nahrávce. Na každém CD musí být zaznamenána pouze 1.skladba. Povinná je 1. prezentace choreografie dle vlastní volby v soutěžním předkole. Stejná skladba bude prezentována v závěrečném soutěžním kole - na galavečeru v případě postupu soutěžících. Povolená délka skladby 1:00 minuta až maximálně 4:00 minuty. Volba hudby závisí na účastnících soutěže.

11. Dle počtu přihlášených účastníků v soutěži TALENT AWARDS se bude realizovat konkrétní soutěžní disciplína. Minimální počet soutěžících ve výběrovém řízení by měl být alespoň 6 párů. Ve skupinové formaci alespoň 6.skupin.

12. Pořadatel soutěže TALENT AWARDS si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit. Vymáhání výherních cen právní cestou je vyloučené. Pořadatel na galavečeru předá výhercům soutěžní ceny, které budou do soutěže poskytnuty pořadatelem, partnery a sponzory.

13. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže (předkola i finálního kola) diskvalifikovat účastníka soutěže, který porušuje pravidla soutěže nebo poškozuje jméno soutěže, pořadatele, partnerů či sponzorů. Dále pořadatel soutěže TALENT AWARDS je oprávněn v rámci disciplinárního řízení soutěže pokutovat účastníka soutěže / soutěžní pár či skupinu v hodnotě 2.000,-KČ pokud uvede soutěžící nepravdivý údaj, že se tanci věnuje amatérsky a přitom se tanci věnuje profesionálně či živností v době podpisu prohlášení a do doby ukončení posledního soutěžního kola, ve kterém účastník soutěže prospěl.

14. Přesná místa konání soutěžních předkol a finálního kola - galavečera Vám budou oznámená prostřednictvím e-mailu. Místo konání finálního kola - galavečera soutěže bude též oznámeno na webových stránkách www.talentawards.eu

15. Podmínkou vstupu účastníka /soutěžního páru a skupinové formace do finálního kola je úspěšné absolvování všech předchozích soutěžních předkol.

16. Soutěže se nesmí zúčastnit pořadatel a zaštiťující organizace soutěže TALENT AWARDS s mezinárodní působností. Dále organizační tým soutěže.

17. V soutěži jsou posuzovány a klasifikovány:

17.a Technika pohybu

17.b umělecký dojem

17.c kostýmová volba

17.d taneční náplň vzhledem k využitým figurám vůči hudbě

17.e nápaditost choreografie

17.f volba hudby

17.g krokové variace

17.h taneční výraz ( gestikulace a mimika)

18. Pořadatel soutěže nepřipravuje účastníky soutěže na choreografie a jiné soutěžní disciplíny. Soutěž TALENT AWARDS je v režii spolupráce soutěžního účastníka a jeho choreografa/pedagoga/lektora školy, kde se vzdělává či školu, kterou soutěžící vede nebo prezentuje v rámci soutěže.

19. Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (startovné - hradí si každý účastník z vlastních nákladů, u skupin předávají účastníci startovné vedoucímu formace, cestovné, strava, ubytování aj.) jsou plně v režií soutěžících.

20. Soutěžní předkola jsou NEVEŘEJNÁ a budou probíhat formou výběrového konkurzu na základě splnění článku 17. v soutěžních pravidlech TALENT AWARDS. Soutěžící/soutěžní pár/skupinová formace budou zařazeni do soutěže na základě věkové kategorie viz. článek 1. v soutěžních pravidlech výše uvedených. Dále splní platební podmínky – startovné. V případě, že se věnují danému oboru profesionálně viz.varianty v článku 5. (5.a až 5.c) výše uvedené, doplní prohlášení a zašle jej na e-mail pořadatele uvedeném v bodě 9.c . Účastník si též zvolí kritéria, za které bude soutěžit výběr 1.disciplíny ze 7. v odstavci 3.

21. Soutěžní neveřejná předkola budou regulérně hodnocena porotou složenou vždy z profesionálů z daného oboru a kolegiálních oborů vždy s patřičným tanečním, hudebním či profesním vzděláním. Porota bude složena zčásti i z amatérsky zasedajícího komisaře. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

22. Finální VEŘEJNÉ soutěžní kolo – galavečer – bude probíhat již z vybraných účastníků soutěže / soutěžních párů a skupinových formací, kteří úspěšně absolvovali všechna soutěžní předkola dle počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých disciplínách. Soutěžící, kteří postoupí do finálního kola musí splňovat soutěžní kritéria vyhlášená pořadatelem  soutěže TALENT AWARDS, která jsou obsažená v soutěžních pravidlech v článcích 1 až 23 dle příslušného věku, volba 1. kategorie ze 7 a v poslední řadě důležitý bod, v soutěži nesmí společně ve stejné kategorii soutěžit amatéři a profesionálové – každá kategorie je rozdělená samostatně viz. článek 5. (5.a až 5.c). Dále soutěžící musí splnit kritéria uvedená v článku 17. Z každé kategorie na galavečeru vítězové budou náležitě oceněni věcnými dary, ale i mediální propagaci včetně školy, ve které se vzdělávají či školu, kterou zastupují. V rámci vítězství v soutěži Talent Awards, pořadatel bude nabízet účast vítězů na různých společenských akcích a prezentacích.

23. Soutěžní veřejná – finální  kola budou již přístupná veřejnosti, kde budou soutěžící nominováni.

TOPlist