Soutěžní pravidla TALENT AWARDS v kategorii Step 

Vymezení pojmu – soutěžní označení : Step

Pořadatelem 13. ročníku mezinárodní a celostátní soutěže v ČR a pro Slovensko TALENT AWARDS je prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová pod záštitou Profesionální školy orientálního tance Muna.

1. Soutěž je určena pro věkové kategorie:

1.a  7 - 12 let (dětská kategorie – dívky a chlapci)

1.b  13-17 let (dívky a chlapci – junioři)

1.c  18 let a výše (ženy a muži – senioři)

2. Soutěžní kategorie Step v TALENT AWARDS – pro všechny věkové kategorie výběr 1.stylu z:

2.a  Volný taneční styl ( bez rekvizity)

2.b  Volný taneční styl ( s rekvizitou vlastní volby)

3. Kritéria: vždy možná pouze 1. z kritérií taneční sestavy:

Povinná je 1. choreografie při soutěžní prezentaci.

3.a  sólo

3.b  dueta/ páry

3.c  formace (maximálně 8.osob ve skupině)

4. Účast soutěžících rozdělená dle pozice:

4.a  amatér/ kursista/tanec rekreačně (minimální pokročilost -půlroku tance / 6.měsíců tance v daném oboru)

4.b  profesionál, který učí a vystupuje na veřejnosti v rámci Stepu

5. Účastníci soutěže doplní prohlášení, ve kterém uvedou formu Stepu, kterou provozují. Nepravdivě uvedené údaje či zatajení profesionálního provozování Stepu v rubrice pro amatéry spadají pod soutěžní disciplinární řízení TALENT AWARDS v článku 12. soutěžních pravidel. Dané prohlášení zašlete společně v e-mailu včetně soutěžní přihlášky. Výjimku tvoří věkové kategorie 1.a, a 1.b

6. Výše startovného v kategorii Step v TALENT AWARDS:

6.a  děti           7- 12 let       200,-KČ

6.b  junioři     13 – 17 let     250,-KČ

6.c  senioři    18.let a více     250,-KČ

6.d  v případě duet a formací – poplatek platí každá osoba samostatně 200,-KČ nebo 250,-KČ dle příslušné věkové kategorie uvedené v 6.a. až 6.c .

6.e  Účastník soutěže, který se přihlásí do více kategorií jiných sportů, tanců či uměleckých disciplín v rámci soutěže TALENT AWARDS – platí za každou kategorii startovné zvlášť.

7. Způsob platby: Na účet: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33/ 969, 114 07. Číslo účtu: 51–1854540267/0100 Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1701000000511854540267 BIC ( SWIFT address) – KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol Vaše číslo telefonu, které zadáte do soutěžní přihlášky. Částka musí být připsaná na účet nejpozději do 04.02.2020. Pozdější platby nebudou brány v potaz a tím nevzniká účastníkovi nárok na zařazení do soutěže.  

Nezasílejte startovné dříve než vám bude potvrzeno příjetí přihlášky naší stranou!

8. Registrace a přihlášení:

8.a vyplněním přihlášky ve Vámi vybrané soutěžní kategorii včetně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pouze v rámci soutěže TALENT AWARDS a s tím spojenými nabídkami pro Vaše uplatnění v oboru. Odesláním přihlášky se rozumí, že souhlasíte s pravidly soutěže. U neplnoletých soutěžících, rodiče doplní své jméno a příjmení do přihlášky v místě podpisu. Tímto rodiče stvrzují souhlas s účasti svého svěřence na soutěži. Elektronická forma je prototypem smlouvy.

8.b jejím odesláním na náš e-mail: info@talentawards.eu

8.c pokud se věnujete tanci profesionálně – vyplníte prohlášení, které zašlete na emailovou adresu pořadatele soutěže: info@talentawards.eu  nejpozději do 31.01.2020  – včetně do 23:59 minut). Později zaslané přihlášky nebudou brány v potaz a nebudou zařazeny do soutěže. V případě, že nevyplníte prohlášení, platí, že se věnujete danému oboru amatérsky. Porušení pravidel či utajení pravdivých faktů vede k disciplinárnímu řízení viz. článek 12.Výjimku tvoří věková kategorie dětská a juniorů.

8.d vyčkáte na potvrzení na Váš mail stranou pořadatele TALENT AWARDS

8.e uhradíte startovné na účet uvedený v článku 7. soutěžních pravidel.

8.f budete očekávat mailem informace od pořadatele (termín soutěžního konkurzu, místo a čas konání, důležité organizační informace).

9. Účastníci soutěže si přinesou vlastní hudbu na vlastní CD nahrávce. Na každém CD musí být zaznamenána pouze 1.skladba. Povinná je 1. prezentace choreografie dle vlastní volby v soutěžním předkole. Stejná skladba bude prezentována v závěrečném soutěžním kole - na galavečeru v případě postupu soutěžících. Povolená délka skladby 1:00 minuta až maximálně 4:00 minuty. Volba hudby závisí na účastnících soutěže.

10. Dle počtu přihlášených účastníků v soutěži TALENT AWARDS se bude realizovat konkrétní soutěžní disciplína. Minimální počet soutěžících ve výběrovém řízení by měl činit alespoň 10.účastníků.

11. Pořadatel soutěže TALENT AWARDS si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit. Vymáhání výherních cen právní cestou je vyloučené. Pořadatel na galavečeru předá výhercům soutěžní ceny, které budou do soutěže poskytnuty pořadatelem, partnery a sponzory.

12. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže (předkola i finálního kola) diskvalifikovat účastníka soutěže, který porušuje pravidla soutěže nebo poškozuje jméno soutěže, pořadatele, partnerů či sponzorů. Dále pořadatel soutěže TALENT AWARDS je oprávněn v rámci disciplinárního řízení soutěže pokutovat účastníka soutěže v hodnotě 2.000,-KČ pokud uvede soutěžící nepravdivý údaj, že se tanci věnuje amatérsky a přitom se tanci věnuje profesionálně či živností v době podpisu prohlášení a do doby ukončení posledního soutěžního kola, ve kterém účastník soutěže prospěl. Výjimku tvoří věkové kategorie viz. články 6.a, 6.b .

13. Přesná místa konání soutěžních předkol a finálního kola - galavečera Vám budou oznámená prostřednictvím e-mailu. Místo konání finálního kola soutěže - galavečera bude též oznámeno na webových stránkách www.talentawards.eu

14. Podmínkou vstupu účastníka do finálního kola je úspěšné absolvování všech předchozích soutěžních předkol.

15. Soutěže se nesmí zúčastnit pořadatel a zaštiťující organizace soutěže TALENT AWARDS s mezinárodní působností. Dále organizační tým soutěže.

16. V soutěži jsou posuzovány a klasifikovány:

16.a Technika pohybu

16.b umělecký dojem

16.c prostorové využití

16.d kostýmová volba

16.e taneční náplň vzhledem k využitým figurám vůči hudbě

16.f volba hudby

16.g krokové variace

16.h taneční výraz ( gestikulace a mimika)

17. Pořadatel soutěže nepřipravuje účastníky soutěže na choreografie a jiné soutěžní disciplíny. Soutěž TALENT AWARDS je v režii spolupráce soutěžního účastníka a  jeho choreografa/pedagoga/lektora školy, kde se vzdělává či školu, kterou soutěžící vede nebo prezentuje v rámci soutěže.

18. Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (startovné - hradí si každý účastník z vlastních nákladů, u skupin předávají účastníci startovné vedoucímu formace, cestovné, strava, ubytování aj.) jsou plně v režií soutěžících.

19. Soutěžní předkola jsou NEVEŘEJNÁ a budou probíhat formou výběrového konkurzu na základě splnění článku 16. v soutěžních pravidlech TALENT AWARDS. Soutěžící bude zařazený do soutěže na základě věkové kategorie viz. článek 1 v soutěžních pravidlech výše uvedených. Dále splní platební podmínky – startovné. V případě, že se věnuje danému oboru profesionálně viz.varianty v článku 4. (4.a až 4.b) výše uvedené, doplní prohlášení a zašle jej na e-mail pořadatele uvedeném v bodě 8.c . Účastník si též zvolí kritéria, za které bude soutěžit výběrem disciplín 2.a nebo 2.b a 3.a, 3.b nebo 3.c .

20. Soutěžní neveřejná předkola budou regulérně hodnocena porotou složenou vždy z profesionálů z daného oboru a kolegiálních oborů vždy s patřičným tanečním, hudebním či profesním vzděláním. Porota bude složena zčásti i z amatérsky zasedajícího komisaře. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

21. Finální VEŘEJNÉ soutěžní kolo – galavečer bude probíhat již z vybraných účastníků soutěže, kteří úspěšně absolvovali všechna soutěžní předkola dle počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých disciplínách. Soutěžící, kteří postoupí do finálního kola musí splňovat soutěžní kritéria vyhlášená pořadatelem soutěže TALENT AWARDS, která jsou obsažená v soutěžních pravidlech v článcích 1 až 22 dle příslušného věku, volba sólo, dueta či formace a v poslední řadě důležitý bod, v soutěži nesmí společně ve stejné kategorii soutěžit amatéři a profesionálové – každá kategorie je rozdělená samostatně viz. článek 4. (4.a až 4.b). Dále soutěžící musí splnit kritéria uvedená v článku 16. Z každé kategorie na galavečeru vítězové budou náležitě oceněni věcnými dary,ale i mediální propagaci včetně školy, ve které se vzdělávají či kterou zastupují a prezentují. V rámci vítězství v soutěži Talent Awards, pořadatel bude nabízet účast vítězů na různých společenských akcích a prezentacích.

22. Soutěžní veřejná – finální  kola budou již přístupná veřejnosti, kde budou soutěžící nominováni.

TOPlist