GDPR 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Mezinárodní talentová soutěž Talent Awards  zastoupená Munou Al Muchantafovou chrání Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Vážíme si důvěry a přízně zájemců o soutěž spočívající v poskytování osobních údajů, a proto již nyní zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám svěřujete, pokud jste návštěvníkem naší provozovny na adrese Makovského 1177/1, 163 00, Praha 6 – Řepy. Týká se to též osob, kteří jsou zájemci o naše služby, zákazníky, odběrateli novinek nebo návštěvníky www.talentawards.eu   a případně našich dalších webů, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte:

Vaše údaje zpracováváme za účelem Vaší registrace do soutěže a s tím souvisejícími nabídkami na akce souvisejícími se soutěži.  Dále také proto, abychom Vám mohli emailem zasílat informace o soutěži, nových nabídkách a vše související se soutěži, o kterou máte zájem. Také zpracováváme Vaše telefonní čísla, jsou-li poskytnutá, abychom Vás mohli kontaktovat v náhlých případech změn v soutěži, ujistit se o Vaší účasti na soutěži apod.  Zasílání emailů s informacemi o našich novinkách o soutěži  můžete kdykoli zrušit, napsáním e-mailu na talentawards@talentawards.eu  

Pokud se rozhodnete se zúčastnit soutěže budeme od Vás potřebovat:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, korespondenční adresu a datum narození.

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Správcem Vašich údajů je Talent Awards zastoupené: Munou Al Muchantafovou. IČ: 69824924. Sídlo provozovny – prostory školy v osobním vlastnictvím na adrese Makovského 1177/1, 163 00, Praha 6 – Řepy.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím:

kontaktní osoby: Muna Al Muchantafová

kontaktní e-mail: president@talentawards.eu  

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. 

K Vašim osobním údajům mají přístup naši pečlivě vybraní zaměstnanci a spolupracovníci.

Dále se může jednat o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Dovolujeme si Vás sdělit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

TOPlist