Odpovědi na dotazy 

Zde naleznete rady, které Vám zajistí správné vyplnění přihlášky:

Rádi byste se přihlásili do soutěže a při vyplňování přihlášky jste zjistili, že si nejste jisti, jak má znít přesná formulace kolonky? Zde se nachází seznam nejčastěji pokládaných dotazů. Před přihlášením nebo před vyplněním přihlášky, prosíme pročtěte si pozorně níže uvedené body!

1) Ráda bych se přihlásila do soutěže, je mi 16 let a 3.měsíce, do jaké věkové kategorie patřím a jaké startovné platím? Nejprve si vynajděte v prepozicích Talent Awards Vámi vyžadovaný soutěžní obor. Zjistěte, jak ve Vašem oboru jsou rozdělené věkové kategorie. Příklad: Zjistíte, že spadáte do kategorie Teenage v rozsahu 15-18let, tedy se zapíšete do této kategorie. Dále si najedete ve stejných prepozicích na odstavec s výši startovného. Pokud zjistíte, že např. spadáte do kategorie, kde určitá výše startovného končila 16ti lety, platíte již vyšší startovné, které spadá do starší věkové kategorie.

2) Jsme skupina o různém věkovém průměru např. 7 - 15 let, kam se máme zařadit dle věku a startovné? Najděte si v prepozicích Vámi žádaný soutěžní obor. Zjistíte, že Vaše skupina věkově zasahuje např. do 2-3 věkových kategorií, takže vezměte člen po členu ze skupiny. Vždy vycházíme z přesného data narození každého ze soutěžících. Tzn. Např. 2.členové skupiny mohou spadat do kategorie dětí, 3.členové do kategorie juniorů a 3.členové do kategorie seniorů. Zjistíte, že se jedná např. u dvou soutěžících o startovné 100,-KČ, o další 3.osoby 200,-KČ a další 3.osoby 250,-KČ, všechny položky sečtete a označíte v tabulce přesné údaje: Celé datum narození každého ze soutěžících, je nutné uvést celé jméno a příjmení u každého z nich, dále přesnou výši startovného a nakonec konečnou sumu za všechny sečtené položky startovného. Do názvu věkové kategorie byste uvedli kombinaci např.: Děti+junioři+senioři.

3) Jsme skupina, jaký může být maximální počet soutěžících v ní? Maximálně 8.osob! Pokud Vaše škola si přeje zaslat více členů, je nutné je rozdělit do více skupin. Každá skupina o max. 8.osob.

4) Jsem hudebník a hlásím se do soutěže, zúčastní se se mnou korepetitor, jak mám vyplnit přesnou sumu za startovné? Zjistíte si v prepozicích Vašeho oboru přesnou výši Vašeho startovného dle celého data narození a v přihlášce k výši startovnému zapíšete sebe (včetně sumy) + jméno a příjmení korepetitora + výši startovného za něho/ní. Samozřejmé je, že vždy uvádíte přesná a celá data narození!

5) Jak máme poznat, zda patříme do profesionálů nebo amatérů? Jako vedoucí jsem profesionál a budu soutěžit ve skupině s ostatními, kteří jsou amatéři! Tedy skupinu zapíšete do amatérů, ale sebe jako vedoucí a profesionál vyplníte prohlášení o profesionálním provozování Vašeho oboru. Prohlášení naleznete pod přihláškou Vašeho oboru. Amatéři jsou všichni, kteří mohou také vystupovat na veřejnosti, ale bez nároku na honorář. V okamžiku, kdy se přihlásí skupina, která vystupuje na veřejnosti za honorář, spadáte do profesionálů!

6) V prepozicích uvádíte, že přihláška musí být odeslaná e-mailem k ...... datu a startovné uhrazeno k ...... datu, co, když to nestihnu a ráda bych se moc přihlásila? Je nám líto, skutečně je nutné dodržovat uzávěrku termínů, jak přihlášek, tak splatnosti. Můžeme-li doporučit nenechávejte vše na poslední chvíli, aby se nestalo, že přihláška či startovné dorazí po termínu uzávěrky uvedené v prepozicích a nebudete již zařazeni do soutěže po uzávěrce přihlášek a plateb! Raději vše proveďte v dostatečném předstihu před uzávěrkou!

7) Hlásím se do soutěže a má skladba přesahuje Vámi povolený limit, konkrétně má 4:50 minut, co s tím? Je nutné, abyste si sami sestříhali skladbu. Do soutěže budou uznaná soutěžní čísla, která splňují přesné časové limity, aby se konkurzy stihly. Limit máte 1:00 - 4:00 minuty. Pokud nemáte možnost sami si sestříhat skladbu, zvolte takovou, která splňuje časová kritéria soutěže! Důkladně si promyslete na jakou skladbu se budete prezentovat v soutěži a poté zašlete přihlášku, až budete 100% rozhodnuti, jaký song si volíte. Je-li skladba delší než je povoleno v prepozicích, hodnocení soutěžícího bude ovlivněno snížením bodů při hodnocení pro nedodržení maximálně povolené délky skladby dle prepozic. Skladba vždy může být kratší, např. o délce jen o 1.minutě, ale nikdy ne delší než je stanovený limit!

8) Hlásím se do Free style a budu mít doprovod na soutěži, který účinkuje se mnou, platí startovné? Ano, platí dle věkové výše ve Vaší věkové tabulce Free Style.

9) Co když se hlásím do soutěže a nereprezentuji žádnou školu, co do přihlášky mám napsat? Že vystupujete sám/sama za sebe.

10) Co, když mě nepřipravuje na soutěž žádný choreograf nebo pedagog? Do přihlášky uvedete, že se připravujete sám/sama.

11) Co, když některé body v přihlášce se na mě nevztahuji, mám něco vyplňovat? V přihlášce je nutné vyplnit všechny body, jste-li k tomu v přihlášce vyzváni! ALE, pokud jste plnoletí a netýká se vás kolonka pro neplnoleté, tu necháte prázdnou. Nebo pokud jste amatér/ka a je v přihlášce kolonka o profesionálním provozování Vašeho oboru, to se Vás taktéž nebude týkat!

12) Jsem hudebník a rád bych se prezentoval s 2.skladbami, postačí jedna přihláška? Nepostačí! Je nutné vyplnit za každou Vámi prezentovanou skladbu samostatnou přihlášku a tedy za každou prezentaci se připočítává další startovné.

13) Mohu zaslat přihlášku v jakémkoliv formátu? NE, jedině ve formátu Word.

TOPlist